Privacyverklaring

Pasfoto-Organisatie.nl BV (hierna Pasfoto-Organisatie.nl), gevestigd aan Enschotsestraat 126, 5014 DJ Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Pasfoto-Organisatie.nl BV
Enschotsestraat 126
5014 DJ Tilburg
+31 (0)10 210 87 22
info@pasfoto-organisatie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pasfoto-Organisatie.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Identificatiegegevens
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens die wij als dataverwerker voor onze klanten verwerken
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pasfoto@phocs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Pasfoto-Organisatie.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Gegevens die nodig zijn om de identiteit van de klant te kunnen vaststellen
- Gegevens die nodig zijn voor uitvoering van opdrachten die wij als verwerker ontvangen van onze opdrachtgevers
- Gegevens ten behoeve van facturatie
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen, e-mailen of SMS te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Pasfoto-Organisatie.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pasfoto-Organisatie.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens Bewaartermijn maximaal 4 weken voor sollicitaties of tot één jaar indien overeengekomen met sollicitant
- Als verwerker van Persoonsgegevens, bewaartermijn maximaal 4 weken in lijn met de afspraken opgelegd door de verwerkingsverantwoordelijke of anders wanneer dit overeengekomen is met de opdrachtgever(s)
- Zakelijke gegevens bewaartermijn maximaal

Delen van persoonsgegevens met derden

Pasfoto-Organisatie.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een sub-verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pasfoto-Organisatie.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pasfoto-Organisatie.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter de functionaliteit van bepaalde door ons onderhouden applicaties negatief beïnvloeden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pasfoto-Organisatie.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.